Loading...

ROCK N ROLL RADIO

ROCK N ROLL RADIO 공연 포스터

공연 장소

Club FF

Rock N Roll Radio @FF
2021/02/13 (sat) 5pm - 9pm

#울 @band_wul
#비컨 @beacon_band
#리뎀션즈 @band_redemptions
#별보라 @byeol.bo.ra
#더사운드 @thesoundkor
#꼬리물기 @gorymurgy
<Indie/Punk/Rock N Roll>
마스크 필수, 발열체크, 큐알코드, 손소독후 입장, 5인 이상 단체 입장 불가
#클럽ff #엪엪 #clubff #hongdae #라이브클럽 #락클럽 #rockband #seoulclub #인디밴드 #indieclub #rockdj #rockclub #rocknroll #liveclub #밴드공연 #인디공연 #홍대인디 #홍대공연

공연 일시

2021년 2월 13일 토요일 오전 08시 00분

라인업

  • 비컨

  • 리뎀션즈

  • 더사운드

  • 별보라

  • 꼬리물기